Festival Janáček a Luhačovice
Leoš Janáček
29. ročník festivalu se uskuteční od 12. do 17. července 2021.
Česká verze Deutsche Version English version

29. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice se překládá na rok 2021

Vzhledem k nesnadné situaci spojené s probíhající pandemií koronaviru, jejíž další vývoj je stále nepředvídatelný, a v návaznosti na řadu usnesení a doporučení vlády České republiky bylo rozhodnuto, že letošní 29. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice, který se měl uskutečnit v termínu od 13. do 18.7.2020, bude přeložený na rok 2021.

Program 29. ročníku festivalu se uskuteční ve stejném rozsahu v termínu od 12. do 17.7.2021.

Vážení a milí přátelé festivalu, děkujeme Vám za pochopení a budeme se těšit na setkání s Vámi v roce 2021.

S přáním pevného zdraví a dobré mysli pořadatel Festivalu Janáček a Luhačovice
Lázeňská kolonáda Luhačovice, o.p.s.

Vít Spilka - basklarinet

Je přední český klarinetista, basklarinetista, pedagog a dirigent. Vystudoval Konzervatoř v Brně, Janáčkovu akademii múzických umění a ve studiu dále pokračoval jako stážista na Academia Chigiana v Sieně a na Trinity College of Music v Londýně. Zúčastnil se několika interpretačních soutěží z nichž si přivezl přední ocenění. V letech 1987 - 1997 působil jako sólobasklarinetista Filharmonie Brno, kde hrál pod špičkovými domácími i zahraničními dirigenty. Jako sólista koncertoval s Moravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín a Brněnským komorním orchestrem, uspořádal množství recitálů v ČR i zahraničí (Velká Británie, Holandsko, Švýcarsko, Kanada, Polsko). Je rovněž aktivní na poli interpretace soudobé hudby - řadu skladeb provedl v premiéře, natočil v Českém rozhlase a na CD. Jako sólista a komorní hráč účinkoval na pódiích předních festivalů (Pražské jaro, Pražské premiéry, Moravský podzim, Festival Janáček, Forfest Kroměříž, Concentus Moravie, Setkávání Nové hudby plus) a natočil několik CD. Od r. 1987 je členem Brněnského dechového kvinteta (koncerty v Německu, Bulharsku, Rakousku, Francii a Švédsku).

Již řadu let se věnuje dirigentské činnosti jako vedoucí větších komorních celků (Dechová harmonie JAMU, Ensemble opera diversa). Jako dirigent vystoupil na řadě koncertů u nás i v zahraničí (koncerty a představení v rámci Festivalu Janáček 2010 a Forfest Kroměříž).

Od roku 1993 vyučuje na Hudební fakultě JAMU (klarinet, basklarinet, komorní hra, metodika, orchestrální party a sóla), v roce 2003 byl jmenován docentem. Početné je jeho působení mimo fakultu: vyučoval na řadě domácích i zahraničních interpretačních kurzů, je lektorem Klarinetového festivalu v Žirovnici. V rámci pedagogických mobilit Programu Erasmus - Socrates přednášel na několika vysokých školách v zahraničí (Amsterodam, Helsinky, Londýn, Cardiff, Malmö, Karlsruhe, Wroclav). Množství jeho žáků bylo přijato k zahraničním pobytům a zaujímá posty u předních orchestrů v ČR i zahraničí. Od roku 2008 je děkanem Hudební fakulty JAMU.Účinkuje:
21. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice
Úterý 17.7.2012 - 19.30 hod.
Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., Milena Hrbáčová, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, tel.: 724 585 773, e-mail: hrbacova@lazneluhacovice.cz