Festival Janáček a Luhačovice
Leoš Janáček
29. ročník festivalu se uskuteční od 12. do 17. července 2021.
Česká verze Deutsche Version English version

29. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice se překládá na rok 2021

Vzhledem k nesnadné situaci spojené s probíhající pandemií koronaviru, jejíž další vývoj je stále nepředvídatelný, a v návaznosti na řadu usnesení a doporučení vlády České republiky bylo rozhodnuto, že letošní 29. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice, který se měl uskutečnit v termínu od 13. do 18.7.2020, bude přeložený na rok 2021.

Program 29. ročníku festivalu se uskuteční ve stejném rozsahu v termínu od 12. do 17.7.2021.

Vážení a milí přátelé festivalu, děkujeme Vám za pochopení a budeme se těšit na setkání s Vámi v roce 2021.

S přáním pevného zdraví a dobré mysli pořadatel Festivalu Janáček a Luhačovice
Lázeňská kolonáda Luhačovice, o.p.s.

Simona Pingitzer

Flétnistka Simona Pingitzer pochází z Bratislavy a patří mezi výrazné osobnosti mladé umělecké hudební generace. Od roku 2009 působí jako první flétnistka Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Od koncertní sezony 2013-2014 účinkuje na postě první flétnistky Slovenské filharmonie. Věnuje se též sólové i komorní hře a od roku 2016 působí jako pedagožka hry na flétnu na Konzervatoři v Bratislavě. V období studia se zúčastnila mistrovských interpretačních kurzů pod vedením osobností, jako jsou Jean-Claude Gérard, Carlo Jans, Peter-Lukas Graf, Gaby Pas-Van Riet, Felix Renggli, Wally Hase, Marianne Henkel, Carine Levine, Ladislav Brunner, Vincent Cortvrint, Václav Kunt, a aktivně participovala na domácích i zahraničních soutěžích, na kterých získala různá ocenění.

Jako sólistka vystoupila s renomovanými orchestry a v komorní hře spolupracovala například s vybranými smyčcovými kvartety a soubory. Byla členkou a spoluzakladatelkou Nielsenova dechového kvinteta. V roce 2014 působila v porotě na Mezinárodní Concertino Praga. Pro Slovenský rozhlas nahrála v roce 2018 Koncert pre flétnu a orchester od Alexandra Moyzesa za doprovodu Symfonického orchestru slovenského rozhlasu.

Simona Pingitzer

Účinkuje:
28. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice
Středa 17.7.2019 - 19.30 hod.
Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., Milena Hrbáčová, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, tel.: 724 585 773, e-mail: hrbacova@lazneluhacovice.cz