Festival Janáček a Luhačovice
Leoš Janáček
29. ročník festivalu se uskuteční od 12. do 17. července 2021.
Česká verze Deutsche Version English version

29. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice se překládá na rok 2021

Vzhledem k nesnadné situaci spojené s probíhající pandemií koronaviru, jejíž další vývoj je stále nepředvídatelný, a v návaznosti na řadu usnesení a doporučení vlády České republiky bylo rozhodnuto, že letošní 29. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice, který se měl uskutečnit v termínu od 13. do 18.7.2020, bude přeložený na rok 2021.

Program 29. ročníku festivalu se uskuteční ve stejném rozsahu v termínu od 12. do 17.7.2021.

Vážení a milí přátelé festivalu, děkujeme Vám za pochopení a budeme se těšit na setkání s Vámi v roce 2021.

S přáním pevného zdraví a dobré mysli pořadatel Festivalu Janáček a Luhačovice
Lázeňská kolonáda Luhačovice, o.p.s.

PhilHarmonia Octet Prague

PhilHarmonia Octet Prague

Aktuálně nejvýraznějším reprezentantem tzv. české dechové školy – v evropském kontextu – je soubor PhilHarmonia Octet, hudební uskupení, které bylo založeno v roce 2007 z iniciativy Viléma Veverky a Václava Vonáška. Jejich záměrem bylo vytvořit formaci nejlepších českých hráčů jedné generace, kteří se v mnohém výrazně ovliňovali již během studia na HAMU, respektive konfrontovat domácí hudebně interpretační tradici s moderními evropskými styly a trendy.

Cílem souboru je výrazné obohacení české hudební scény, rozšíření repertoáru a zejména pak posouvání stávajícího interpretačního standardu. Charakteristickým prvkem souboru je fakt, že interpreti jsou laureáty prestižních mezinárodních soutěží nebo absolventy zahraničního studia, kteří se dále výrazně profilují jako sóloví hráči. To je ostatně příznačné pro nejlepší světové ansámbly tohoto druhu. Bez zajímavosti není také působení jednotlivých členů v předních evropských orchestrech, např. Berlínské filharmonii, WDR Köln či České filharmonii.

Repertoárový záběr souboru sleduje vyhraněnou interpretací proměny hudební řeči na pozadí střídání hudebních epoch a stylů od 2. poloviny 18. století do počátku nového milénia. Podstatným repertoárovým pilířem je pak uvádění kompozic v rozšířeném obsazení a hledání další možné inspirace ve formě vhodně zvolených adaptací.

Název souboru lze interpretovat dvojím způsobem: původním významem slova „filharmonie“ – záliba v souzvuku, a pojmem „harmonie“, používaný pro tento druh souborů od doby klasicismu. PhilHarmonia Octet je vyhledávaným ansámblem nejen na českých koncertních pódiích, ale zároveň se úspěšně etabluje i v zahraničí. Oceňována je profilová nahrávka souboru „Music for Wind Instruments,“ se skladbami L. v. Beethovena, G. Kleina a W. A. Mozarta z roku 2017, která je odbornou kritikou považována v současnosti za nejlepší český snímek svého druhu.Účinkují:
29. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice
Čtvrtek 16.7.2020 - 19.30 hod.
Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., Milena Hrbáčová, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, tel.: 724 585 773, e-mail: hrbacova@lazneluhacovice.cz