Festival Janáček a Luhačovice
Leoš Janáček
29. ročník festivalu se uskuteční od 12. do 17. července 2021.
Česká verze Deutsche Version English version

29. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice se překládá na rok 2021

Vzhledem k nesnadné situaci spojené s probíhající pandemií koronaviru, jejíž další vývoj je stále nepředvídatelný, a v návaznosti na řadu usnesení a doporučení vlády České republiky bylo rozhodnuto, že letošní 29. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice, který se měl uskutečnit v termínu od 13. do 18.7.2020, bude přeložený na rok 2021.

Program 29. ročníku festivalu se uskuteční ve stejném rozsahu v termínu od 12. do 17.7.2021.

Vážení a milí přátelé festivalu, děkujeme Vám za pochopení a budeme se těšit na setkání s Vámi v roce 2021.

S přáním pevného zdraví a dobré mysli pořadatel Festivalu Janáček a Luhačovice
Lázeňská kolonáda Luhačovice, o.p.s.

Jaroslav Tůma - varhany

Vystudoval konzervatoř v Praze u prof. J. Vodrážky a Hudební fakultu AMU u prof. M. Šlechty a prof. Z. Růžičkové. Je nositelem prvních cen v soutěžích ve varhanní improvizaci v Norimberku v roce 1980 a v holandském Haarlemu v roce 1986. Dále je laureátem řady interpretačních varhanních soutěží, např. A. Brucknera v Linci (1978), Pražského jara (1979), J. S. Bacha v Lipsku (1980) a mnoha dalších.

Bohatá koncertní činnost ho přivedla do většiny evropských zemí včetně Islandu, USA, Kanady, Japonska, Mongolska, Singapuru či Jihoafrické republiky. V Praze uvedl Jaroslav Tůma v letech 1990 - 1993 v jedenadvaceti koncertních programech kompletní varhanní dílo J. S. Bacha. Kromě moderních i historických varhan se zabývá také dalšími klávesovými nástroji, ať již originálními či jejich kopiemi. Koncertuje např. na kladívkovém klavíru, cembale, varhanním positivu nebo klavichordu.

Jeho repertoár zahrnuje skladby od mistrů renesance a baroka přes vrcholné romantiky až po skladatele soudobé, zejména české. S předními orchestry provedl mnohokrát např. varhanní koncerty G. F. Händela, F. X. Brixiho, K. B. Kopřivy, J. G. Rheinbergera, F. Poulenca, P. Hindemitha, aj., dále také cembalové koncerty J. S. Bacha či F. Poulenca. Spolupracuje též s řadou předních sólistů a komorních souborů.

Jaroslav Tůma je autorem jedenáctidílného seriálu České televize o historických varhanách. Pravidelně připravuje pořady o varhanní i jiné klasické hudbě pro Český rozhlas. Je také autorem hudby k dokumentárnímu filmu Pavla Kouteckého Proměny Pražského hradu. Kompoziční činnost zaměřuje především na varhany, cembalo a klavichord. Od roku 1990 Jaroslav Tůma působí pedagogicky na Hudební fakultě AMU v Praze a je často zván do porot mezinárodních varhanních či cembalových soutěží, např. v Norimberku, Lübecku, Haarlemu, Schläglu, Carunciu, Gdaňsku, Poznani, Praze, Opavě, atd. Své zkušenosti předává i na interpretačních nebo improvizačních mistrovských kurzech v mnoha zemích včetně USA, Kanady, Japonska či Jihoafrické republiky.Účinkuje:
25. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice
Čtvrtek 16.7.2015 - 19.30 hod.
MUSICA FLOREA & JAROSLAV TŮMA
Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s., Milena Hrbáčová, Lázeňské náměstí 436, 763 26 Luhačovice, tel.: 724 585 773, e-mail: hrbacova@lazneluhacovice.cz